Download Dhikrs and Informations

App StoreApp Store

Ya Melik zikrinin neye faydaları var?

1. Allah'ın mülküne ve kontrolüne olan inancı artırır: Ya Melik zikri, insanların Allah'ın her şeye sahip olduğuna ve her şeyi kontrol ettiğine olan inancını artırır. Bu da insanların dünya olaylarını daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirmelerine ve daha olgun kararlar almalarına yardımcı olur. 2. Korku ve endişeleri hafifletir: Ya Melik zikri, insanların korkularını ve endişelerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu zikri düzenli olarak yapan insanlar, Allah'ın her şeyi kontrol ettiğine inandıkları için, yaşadıkları problemlerin çözümü konusunda daha az endişe duyabilirler. 3. Huzur ve sükun sağlar: Ya Melik zikri, insanlara iç huzur ve sükun sağlayabilir. Bu zikri yapan insanlar, Allah'ın her şeye sahip olduğuna ve her şeyi kontrol ettiğine inandıkları için, hayatlarının kontrolünü ellerinde tutma ihtiyacı duymazlar. Böylece, iç huzur ve sükunlarını korumak daha kolay hale gelir

With our live dhikr feature, you can chant with anyone you want at the same time and create common dhikr calligraphy.

Unlock 100+ prayers and meditations on finding calm, growing in humility, re-discovering the Dhikrs, secret dhikrs, add manual dhikrs and more dhikr customization features.

App storePlay Store
App Img
Example Company Inc. v0.3.2 build time: 1697062676534
Chant Social System

zikir.com is an all-in-one chant that powers live operations.

Guides

© ChantSocial Inc. 2020 All rights reserved.

Example Company Inc. Twitter Official Social Media AccountExample Company Inc. Linkedin Official Social Media Account
Designed in ☀️ California & Built Globally With ❤️