Download Dhikrs and Informations

Ya Halık

With our live dhikr feature, you can chant with anyone you want at the same time and create common dhikr calligraphy.

Unlock 100+ prayers and meditations on finding calm, growing in humility, re-discovering the Dhikrs, secret dhikrs, add manual dhikrs and more dhikr customization features

Ailemizin yeni üyelerinin yani bebeklerimizin büyürken sözümüzü dinliyor olabilmesi niyetiyle. Her çocuk her yaşta kendisine söylenen her söze karşılık farklı tepkilerle kendisini ifade etmeye çalışır elbette. Ama kimi zaman bu ifade biçimini etkileyen sosyal mecra, çevre koşulları ve günümüzün kötü alışkanlıkları çocuklarımızı etkileyebiliyor. Çocuklarımızın söylediğimiz güzel sözleri anlamakta zorlandıklarını hissettiğimiz anda; Ya Halık ismi şerifini sesli bir şekilde söylemek, onların bir şeyden dikkatlerini alarak size yönelmesi için gerekli olan algı sistematiğini etkiliyor. Sesin algıda en önemli fonksiyon olduğunu bugün tüm bilim adamları söylemektedir. Evlatlarınızın söylediğiniz söze dikkat kesilerek sizi daha iyi anlamasını istiyorsanız, onlara bir söz söylemeden önce sesli bir şekilde 19 defa Ya Halık ismi şerifiyle seslenebilirsiniz. Çocuklarınızın sizi daha iyi anlaması için Ya Halık ismi şerifini zikredebilirsiniz.
Çocuklarınızın sizleri dinlemediklerini düşündüğünüzde bu zikir onları ve sizi rahatlatacaktır.
Example Company Inc. v0.3.2 build time: 1670330824262
Chant Social System

zikir.com is an all-in-one chant that powers live operations.

Guides

© ChantSocial Inc. 2020 All rights reserved.

Example Company Inc. Twitter Official Social Media AccountExample Company Inc. Linkedin Official Social Media Account
Designed in ☀️ California & Built Globally With ❤️