Download Dhikrs and Informations

Ya Kabid

With our live dhikr feature, you can chant with anyone you want at the same time and create common dhikr calligraphy.

Unlock 100+ prayers and meditations on finding calm, growing in humility, re-discovering the Dhikrs, secret dhikrs, add manual dhikrs and more dhikr customization features

Her hangi bir durumda meydana gelen kaygılarınızın etkisini yitirmesine ihtiyacınız olduğu anda bu zikirle ferah bulabilirsiniz.
Hayatımızın içerisinde meydana gelen ani kaygıların ortadan kaldırılması niyetiyle. İnsanoğlunu bir sonraki günden tutunda çok daha ilerisine kadar pek çok şey kaygıya sevk edebilir. Ancak günümüz dünyasında hızlanan bütün teknolojik alt yapılar kaygılarımızı çok daha ilerisine beraber hemen yarına yönlendirebilir. Vücudumuzun kendisini korumak için aldığı bu tedbir zamanla ciddi bir rahatsızlığa dönüşebiliyor. Bu rahatsızlığın temelinde ise on hafızamızla ardımızda var olan köken tecrübelerimiz arasındaki darlık ya da sıkışma olarak karşımıza çıkıyor. Aradaki bu duvarın kaldırılması, “ben daha önce bunları da aşmıştım” düşüncesine erişebilme imkanı sunuyor. Bu imkan Ya Kabid ismi şerifinin her gün 411 defa tekrar edilmesiyle beraber oluşan frekansla daha rahat aşılabilmeye yardımcı oluyor. Herhangi bir durumda meydana gelen kaygılarınızın etkisini yitirmeye ihtiyacınız olduğu anda Ya Kabid ismi şerifini zikredebilirsiniz.
Example Company Inc. v0.3.2 build time: 1670330835406
Chant Social System

zikir.com is an all-in-one chant that powers live operations.

Guides

© ChantSocial Inc. 2020 All rights reserved.

Example Company Inc. Twitter Official Social Media AccountExample Company Inc. Linkedin Official Social Media Account
Designed in ☀️ California & Built Globally With ❤️