Download Dhikrs and Informations

Ya Mubdi

With our live dhikr feature, you can chant with anyone you want at the same time and create common dhikr calligraphy.

Unlock 100+ prayers and meditations on finding calm, growing in humility, re-discovering the Dhikrs, secret dhikrs, add manual dhikrs and more dhikr customization features

Etrafınızdaki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmek istiyorsanız bu zikri denemelisiniz.
Sağlıklı ilişkiler kurabilmek niyetiyle. Güncel hayatımızda sosyal hayatımızın getirisi olarak kurduğumuz ilişkiler kimi zaman daha uzun süreli ilişkilere dönüşebilecektir. Evlilik gibi özellikle duygusal anlamda önem arz eden bu ilişkilerde tarafların birbirlerinde var olan eksiklikleri absorbe edebilmesi, aynı zamanda bu eksiklikler üzerinden değil bütünleşik bir duygu durumunun oluşması arzu edilir. Bunun oluşabilmesi içinse sizin kalbinizin atışının karşı taraf tarafından rahatlıkla hissedilebilir boyuta gelmesi, onun kalbinde de bir ısınma meydana getirmesini gerektirir. Eskiler kalbin ısınması olarak tabir ediyorlar. Ya Mubdi ismi şerifiyse aklımızda var olanın, gönlümüzden geçenin kalbimizle karşı tarafa aktarılmasında önemli bir katalizör vazifesi görüyor. Herhangi bir ilişki kuracağınız insanla bunun öncesinde 326 defa söyleyeceğiniz Ya Mubdi ismi şerifi karşı tarafın sizi daha rahat algılamasına vesile olacaktır. Kuracağınız ilişkilerin sağlam temellerle başlaması, sağlam temeller üzerine bina edilmesi için Ya Mubdi ismi şerifini zikredebilirsiniz.
Example Company Inc. v0.3.2 build time: 1670330828661
Chant Social System

zikir.com is an all-in-one chant that powers live operations.

Guides

© ChantSocial Inc. 2020 All rights reserved.

Example Company Inc. Twitter Official Social Media AccountExample Company Inc. Linkedin Official Social Media Account
Designed in ☀️ California & Built Globally With ❤️