Download Dhikrs and Informations

App StoreApp Store

Ya Bais

Baskı altında olduğunu hissettiğiniz anda kendinizi bu baskıdan kurtarmak istiyorsanız bu zikri mutlaka denemelisiniz.

Baskı altında olduğunu hissettiğiniz anda kendinizi bu baskıdan kurtarmak niyetiyle. Genellikle öğretmenlerimiz karşısında veya herhangi bir durum içerisinde kendimizi baskı altında hisseder, buna karşı olur olmaz tepkiler vermeye yönelebiliriz. Verdiğimiz tepkiler de insanlar tarafından yanlış anlaşılıp daha olumsuz sonuçların oluşmasına vesile olabilir. Bu durum, insanın kendisini baskı altında olduğunu hissettiği anda kulaklarında meydana gelen uğuldamayla daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Kulaklardaki bu uğuldama içimizde var olan bu beyinle kulak arasındaki sıvı dengesinin bozulmasına işarettir. Bu dengeyi yeniden kurgulamak bizi baskı altında olma hissinden çıkarabilir. 323 defa Ya Bais ismi şerifini zikrettiğinizde baskı altında olma hissi gayet rahat ve tabi bir hale dönüşecektir. Baskı altında olduğunuzu hissedip kendinizi rahat bir şekilde ifade etmek istediğinizde Ya Bais ismi şerifini zikredebilirsiniz.

With our live dhikr feature, you can chant with anyone you want at the same time and create common dhikr calligraphy.

Unlock 100+ prayers and meditations on finding calm, growing in humility, re-discovering the Dhikrs, secret dhikrs, add manual dhikrs and more dhikr customization features.

App storePlay Store
App Img
Example Company Inc. v0.3.2 build time: 1697062679694
Chant Social System

zikir.com is an all-in-one chant that powers live operations.

Guides

© ChantSocial Inc. 2020 All rights reserved.

Example Company Inc. Twitter Official Social Media AccountExample Company Inc. Linkedin Official Social Media Account
Designed in ☀️ California & Built Globally With ❤️