Download Dhikrs and Informations

App StoreApp Store

Ya Mucib

Kalabalık ortamlarda rahat konuşabilmek istiyorsanız bu zikri denemelisiniz.

İnsanlar kalabalık bir topluluk karşısında konuşmaktan kimi zaman çekinirler. Davet edildikleri ortamda söz kendilerine geldiğinde akıllarında var olan ve daha önce tasarladıkları şeylerden çok, o anın heyecanıyla konuşmaya başlarlar. Bu dilimizde var olan senkronizasyonun o anki duyularımızın harekete geçmesinden kaynaklanır. Halbuki bizim istediğimiz hafızamızın harekete geçmesidir. Ya Mucib ismi şerifinin tecellisi dilimizin hafızamızla senkronize gerçekleşmesini sağlar. Kalabalık bir topluluk içerisinde o ana kadar hafızanızda oluşturduğunuz cümleleri kurmak istiyorsanız bu topluluğa varmadan evvel 76 defa Ya Mucib ismi şerifini zikrederseniz daha rahat ve kendi düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Kalabalık bir topluluk içerisinde doğruyu ve hafızanızda var olanları, yoğurduklarınızı söyleyebilmek için Ya Mucib ismi şerifini zikredebilirsiniz.

With our live dhikr feature, you can chant with anyone you want at the same time and create common dhikr calligraphy.

Unlock 100+ prayers and meditations on finding calm, growing in humility, re-discovering the Dhikrs, secret dhikrs, add manual dhikrs and more dhikr customization features.

App storePlay Store
App Img
Example Company Inc. v0.3.2 build time: 1697062678375
Chant Social System

zikir.com is an all-in-one chant that powers live operations.

Guides

© ChantSocial Inc. 2020 All rights reserved.

Example Company Inc. Twitter Official Social Media AccountExample Company Inc. Linkedin Official Social Media Account
Designed in ☀️ California & Built Globally With ❤️